Maxi Shnooks może być Twój!

Wygraj unikalnego Maxi Shnooksa!

Wystarczy, że kupisz w dowolnym sklepie sieci Smyk zabawkę Shnooks!

Narysujesz nam swojego kudłacza i prześlesz go wraz z kopią paragonu!

Do wygrania 80 Maxi Shnooks oraz 20 nagród niespodzianek!

Podpisane prace wraz z kopią paragonu (imię, nazwisko, adres, numer tel, wiek) prosimy przesyłać do 20 czerwca 2012 na adres:

e-mail: konkurs@n1n.pl

lub

EPEE Polska Sp. z o.o.
ul. Majora Waleriana Łukasińskiego 116
71-215 Szczecin

z dopiskiem:

Zapoznałem się i akceptuję regulamin zamieszczony na stonie www.epee.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, usuwanie danych osobowych oraz przesyłanie informacji handlowych,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez firmę Epee Polska.

Przed przystąpieniem do konkursu bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem, dostępnym poniżej.

Partnerem konkursu jest sieć sklepów Smyk

 

REGULAMIN KONKURSU SHNOOKS
„Narysuj swojego wymarzonego kudłacza!”
trwającego od 16 kwietnia 2012 r. do 15 czerwca 2012 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakupienie dowolnej zabawki Shnooks od Epee Polska,wysłanie paragonu potwierdzającego zakup zabawki Shnooks wraz z pracą konkursową na adres: Epee Polska ul. Łukasińskiego 116,71-215 Szczecin, lub konkurs@n1n.pl.  Każda osoba która w terminie od 16.04 – 15.06 zakupi zabawkę Shnooks może wziąć udział w konkursie i wygrać Maxi Shnooks oraz inne wspaniałe nagrody.
Przed przystąpieniem do konkursu bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Konkursu zasady konkursu.
 2. Organizatorem konkursu jest Epee Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łukasińskiego 116,71-215 Szczecin, NIP:9552089043, KRS:0000204524
 3. Konkurs przeprowadzany będzie w dniach od 16.04. 2012r. do 15.06. 2012r.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zakupienie dowolnej zabawki Shnooks w terminie 16.04-15.06.2012 w dowolnym sklepie Smyk na terenie całej Polski. Wysłanie kopii paragonu wraz z pracą konkursową „Narysuj swojego wymarzonego kudłacza!” na adres:Epee Polska ul. Łukasińskiego 116,71-215 Szczecin, lub konkurs@n1n.pl. ,
 2. Podpisane prace (imię, nazwisko, adres, numer tel, wiek) należy przesłać do 17 czerwca  2012 na adres: e-mail: konkurs@n1n.pllub EPEE Polska Sp. z o.o.
  ul. Majora Waleriana Łukasińskiego 116, 71-215 Szczecin
  z dopiskiem:
  Zapoznałem się i akceptuję regulamin zamieszczony na stronie www.epee.pl.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie,
  opracowywanie, usuwanie danych osobowych oraz przesyłanie informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez firmę Epee Polska.

§ 3.

 1. W każdym sklepie Smyk z którego zostaną przesłane paragony, zostanie wybrana nagroda główna w postaci Maxi Shnooks.
 2. Nagrody: 80 Maxi Shnooks – nagroda główna, 20 nagród niespodzianek dla prac wyróżnionych.

§ 4.

 1. Niniejszy Regulamin konkursu będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnikakonkursu z chwilą przesłania kopii paragonu i pracy konkursowej na adres Epee Polska ul. Łukasińskiego 116,71-215 Szczecin, lub konkurs@n1n.pl.
 2. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać  wysyłając maila na konkurs@n1n.pllub pod numerem telefonu (091) 466 80 83
 3. Informacja o Promocji zawarta na stronach internetowych, w prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie informacji odnośnie Konkursu Organizator nie odpowiada.
 4. Wszelkie ewentualne skargi i żądania, związane ze sposobem przebiegu konkursu Uczestnik obowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia , skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.