Promocja Little Tikes w sieci Tesco

REGULAMIN PROMOCJI LITTLE TIKES
trwającego od 9 stycznia 2011 r. do 1 lutego 2012 r.

Promocja Little Tikes polega na otrzymaniu darmowej latarki za kupno zabawki lub zabawek Litlle Tikes o kwocie minimum 60 zł i przekazaniu paragonu lub kopii paragonu wraz z danymi adresowymi do Epee Polska Sp z.o.o., ul. Łukasinskiego 116, 71-215 Szczecin lub konkurs@zabawkilittletikes.pl.

§ 1.
1.Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady Promocji.
2. Organizatorem Promocji jest Epee Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łukasińskiego 116,71-215 Szczecin.
3. Promocja przeprowadzana będzie w dniach od 9 stycznia do 1 lutego 2012 r.
4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Uczestnictwo w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przez niego przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, a w szczególności w celu wysłania latarki (zwaną dalej „Przedmiot Promocji”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji i otrzymanie Przedmiotu Promocji. Każdy Uczestnik Promocji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 2.
1.Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zakup dowolnego produktu lub produktów linii Little Tikes na kwotę minimum 60 zł, w jednym ze sklepów TESCO, zwanymi dalej także sklepem partnerskim w terminie od 9 stycznia do 1 lutego 2012 r.

§ 3.
1. Aby wziąć udział w Promocji,  po dokonaniu zakupu, o którym mowa w § 2 ust. 1, należy przekazać paragon lub kopię paragonu i danymi adresowymi (zwane dalej „informacjami”) na adres Epee Polska Sp z.o.o., ul. Łukasinskiego 116, 71-215 Szczecin lub na mail konkurs@zabawkilittletikes.pl.
2. Dane adresowe powinny zawierać:
– imię i nazwisko Uczestnika,
– imię i wiek dziecka,
– adres e-mail,
– adres zamieszkania,
– telefon kontaktowy Uczestnika.
2. Przesłanie na adres Organizatora informacji, o których mowa w ustępie powyżej, jest równoznaczne z przystąpieniem przez Uczestnika do Promocji oraz z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Przystąpienie do Promocji jest skuteczne jedynie wówczas, gdy zostaną dokonane czynności, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu. Bezskuteczne przystąpienie nie wywołuje żadnych skutków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niedokładnych bądź nieprawdziwych danych w szczególności w zakresie danych adresowych i kontaktowych.
7. Informacje należy przesłać do Organizatora najpóźniej do dnia 15 lutego 2012 r.
8.Termin, o którym mowa w ustępie powyżej, liczy się do dnia nadania przesyłki przez Uczestnika Promocji.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem poczty w szczególności za opóźnienia w doręczeniu Przedmiotu Promocji dla Uczestników Promocji.

§ 4.
1.Przedmiot Promocji zostanie wysłany na adres Uczestnika Promocji, zgodnie z danymi adresowymi przekazanymi wraz z paragonem lub kopią paragonu, w terminie do dnia 9 marca 2012 r.
2.Termin, o którym mowa w ustępie powyżej, liczy się do dnia nadania przesyłki przez Organizatora.
3.W przypadku niezależnych zdarzeń losowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę terminu dostawy nagrody Uczestnik Promocji zostanie poinformowany drogą pocztową/ mailową o planowanym terminie wysyłki.

§ 5.
1. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania, zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. Organizator ma prawo w każdym czasie zmienić Przedmiot Promocji przyznawany w Promocji.
3.Zmiany, o których mowa w ustępach powyższych, zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zabawkilittletikes.pl niezwłocznie po ich podjęciu.

§ 6.
1.Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji za zgodą swojego prawnego opiekuna.
2.W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Promocji, a także członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
3.Informacja o Promocji zawarta na stronach internetowych, prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie informacji odnośnie Promocji Organizator nie odpowiada.
4.Przedmiot Promocji nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi za wyjątkiem zgłoszenia uzasadnionej reklamacji jakościowej wybranych towarów i tylko w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
5.Wszelkie ewentualne skargi i żądania, związane ze sposobem przebiegu Promocji Uczestnika obowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia sprzecznego z Regulaminem Promocji, skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe
z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
7.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Lista Sklepów Partnerskich, w których należy kupić zabawkę aby wziąć udział w Promocji:

MIASTO ADRES
Wrocław ul. Czekoladowa 11
55-040 Wrocław
woj. dolnośląskie

Częstochowa ul. Drogowców 43
42-200 Częstochowa
woj. śląskie

Łódź ul. Widzewska 22
92-308 Łódź
woj. łódzkie

Gliwice ul. Łabędzka 26
44-100 Gliwice
woj. śląskie

Warszawa ul. Połczyńska 121/125
01-377 Warszawa
woj. mazowieckie

Poznań ul. Serbska 7
61-696 Poznań
woj. wielkopolskie

Kraków ul. Kapelanka 54
30-347 Kraków
woj. małopolskie

Łódź ul. Pojezierska 93
91-341 Łódź
woj. łódzkie

Tychy ul. Towarowa 2
43-100 Tychy
woj. śląskie

Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17
58-506 Jelenia Góra
woj. dolnośląskie

Zielona Góra ul. Energetyków 2a
65-729 Zielona Góra
woj. lubuskie

Rzeszów al. Powstańców Warszawy 13
35-329 Rzeszów
woj. podkarpackie

Bielsko-Biała ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie

Lubin ul. Paderewskiego 101
59-300 Lubin
woj. dolnośląskie

Bydgoszcz ul. Toruńska 101
85-817 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Kielce ul. Świętokrzyska 20
25-406 Kielce
woj. świętokrzyskie

Gorzów Wielkopolski ul. Słowiańska 70
66-400 Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie

Lublin ul. W. Orkana 4
20-504 Lublin
woj. lubelskie

Ruda Śląska ul. 1-go Maja 370a
41-700 Ruda Śląska
woj. śląskie

Stargard Szczeciński ul. Szczecińska 81
73-110 Stargard Szczeciński
woj. zachodniopomorskie

Warszawa ul. Górczewska 212/226
01-460 Warszawa
woj. mazowieckie

Warszawa ul. Stalowa 60/64
03-429 Warszawa
woj. mazowieckie

Warszawa al. KEN 14
02-797 Warszawa
woj. mazowieckie

Szczecin ul. Milczańska 31f
70-117 Szczecin
woj. zachodniopomorskie

Gdynia ul. Kcyńska 27
81-005 Gdynia
woj. pomorskie

Olsztyn ul. Pstrowskiego 16
10-602 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie

Gorzów Wielkopolski ul. Górczyńska 19
66-400 Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie

Poznań ul. Opieńskiego 1
60-685 Poznań
woj. wielkopolskie

Poznań ul. Mrągowska 4
60-161 Poznań
woj. wielkopolskie

Kalisz al. Wojska Polskiego 2
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie

Wrocław ul. Długa 37/47
53-633 Wrocław
woj. dolnośląskie

Bytom ul. Chorzowska 86
41-910 Bytom
woj. śląskie

Kraków ul. Wielicka 259
30-663 Kraków
woj. małopolskie

Łódź ul. Piłsudskiego 15/23
90-306 Łódź
woj. łódzkie

Warszawa Piastów ul. Tysiąclecia 7
05-820 Warszawa Piastów
woj. mazowieckie

Włocławek ul. Kruszyńska 17/27
87-800 Włocławek
woj. kujawsko-pomorskie

Świdnica ul. Strzegomska 2
58-105 Świdnica
woj. dolnośląskie

Szczawno Zdrój ul. Łączyńskiego 44
58-310 Szczawno Zdrój
woj. dolnośląskie

Gdynia ul. Nowowiczlińska 35
81-577 Gdynia
woj. pomorskie

Tarnowskie Góry ul. Zagórska 220
42-600 Tarnowskie Góry
woj. śląskie

Skierniewice ul. Czesława Liska 1
96-100 Skierniewice
woj. łódzkie

Kalisz ul. Majkowska 28
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie

Mielec ul. Żeromskiego 15
39-300 Mielec
woj. podkarpackie

Głogów ul. Piłsudskiego 15
67-200 Głogów
woj. dolnośląskie

Warszawa ul. Fieldorfa 41
04 – 125 Warszawa
woj. mazowieckie

Rybnik ul. Żorska 2
44-200 Rybnik
woj. śląskie

Ostrowiec Świętokrzyski ul. Mickiewicza 30
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj. świętokrzyskie

Katowice ul. Chorzowska 107
40-101 Katowice
woj. śląskie

Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska  120
63-400 Ostrów Wielkopolski
woj. wielkopolskie

Stalowa Wola ul. Przemysłowa 2b
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie

Wrocław ul. Legnicka 58
54-204 Wrocław
woj. dolnośląskie

Gdańsk ul. Cienista 30
80-180 Gdańsk
woj. pomorskie

Starogard Gdański ul. Zblewska 5
83-200 Starogard Gdański
woj. pomorskie

Opole ul. Ozimska 72
45-368 Opole
woj. opolskie

Piła ul. Bydgoska 135
64-920 Piła
woj. wielkopolskie

Wrocław ul. Paprotna 7
51-117 Wrocław
woj. dolnośląskie

Przemyśl ul. Lwowska 36
37-700 Przemyśl
woj. podkarpackie

Koszalin ul. Paderewskiego 1
75-450 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

Puławy ul. Dęblińska 18d
24-100 Puławy
woj. lubelskie

Tarnów ul. Nowodąbrowska 127
33-100 Tarnów
woj. małopolskie

Września ul. Kaliska 17
62-300 Września
woj. wielkopolskie

Nowy Sącz ul. Prażmowskiego 11
33-300 Nowy Sącz
woj. małopolskie

Suwałki ul. Kościuszki 130
16-400 Suwałki
woj. podlaskie

Leszno ul. Poznańska  3
64-100 Leszno
woj. wielkopolskie