Fly Wheels – Latające Koła – Podwójna Turbowyrzutnia


Turbo wyrzutnia umożliwia wystartowanie 2 kół jednocześnie.
Wygląda to jak prawdziwy wyścig kół. Po pociągnięciu linki,
koła pędzą z prędkością do 320 km/h (w skali) i unoszą
do 9 metrów w powietrzu. Zestaw zawiera tachometr mierzący prędkość kół.