Zapytanie ofertowe 8_2 POIG z dnia 20.12.2011

Epee Polska Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B realizuje projekt pod nazwą “Wdrożenie platformy B2B szansą na umocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki”. Wramach realizacji III etapu przedsięwzięcia.
Epee Polska Sp. z o.o. poszukuje firm zainteresowanych współpracą w realizacji tego projektu. Szczegóły przedsięwzięcia zostały określone w dokumencie poniżej.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert.